Matrakçı Nasuh - Blog Radikal

Post Top Ad

2 Eylül 2014 Salı

Matrakçı Nasuh

Gerçek ismi Nasuh bin Karagöz bin Abdullah el-Bosnavi ( 1480-1564 ?), yani kısaca hepimizin bildiği ismi Matrakçı Nasuh.Ölüm tarihi kesin olarak bilinmemektedir.Türk bilgini,matematikçi,minyatürcü olan Nasuh efendi günümüzde minyatür sanatçısı olarak tanınmıştır.Yaşamı hakkında çok az bilgi bulunmaktadır.

2.Bayezıd  döneminde Enderun'da yetişti.Matrak oyununda ustalığından dolayı çevresinde ki insanlar ona matrakçı lakabını taktı.Ayrıca silah kullanma da çok başarılı olan Nasuh efendi, Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1530'da silah üstadı sanı verildi.Çeşitli silahların kullanımıyla ilgili ( Gazilere Armağan ) adlı kitabını yazdı.


Geometri ve matematik üzerine ( Cemalül'l-Küttab ) ve ( Kemalü'l-Hisab ) ile ( Umdetü'l Hisab ) adlı kitapları vardır.Yavuz Sultan Selim döneminde yazmış olduğu ve padişaha adanmış bu matematik kitapları uzun yıllar matematikçilerin el kitabı olarak kullanılmıştır.

Matrakçı Nasuh dönemi minyatürde zirve dönemdir.Osmanlı tarihini konu alan eserlerini resimlerken,figürsüz manzaralar veya kuşbakışı topografik olarak tasfir etmiştir.Matrakçı Nasuh'un yapmış olduğu minyatürlerin biride, Fatih dönemini anlatan bir eseridir.

Fatih İstanbul'u aldığında yalnız kenti değil,Bizans Sarayı'nı da yıkıntı halinde  bulmuştu.Doğal olarak hemen bir saray yapımına başlandı.Bu saray bugün İstanbul Üniversitesi merkezinin bulunduğu alanda ,yüksek duvarlarla çevrili bir bahçe içinde bir çok köşkten oluşuyordu.Yalnız bu avlular dizisi halinde olup olmadığını bilmiyoruz.Bu saray konusundaki tek kaynak 16.yüzyıl minyatür ustalarından Matrakçı Nasuh'un İstanbul'u gösteren resmidir.

Onu bugüne taşıyan asıl yönü ise minyatür sanatındaki yeridir.Minyatürcülüğün yanı sıra divanı yazıda usta bir hattattı. Yapıtları başta Topkapı Sarayı Müzesi'nin kütüphanesi ve Süleymaniye Kütaphanesi olmak üzere çeşitli kitaplıklarda yer almaktadır....Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Post Top Ad